لحظه رسیدن غواصان به نوجوانان تایلندی در غار؛ اولین حرفهای آنها چه بود؟

نوجوانان تایلندی

غواص: «چند نفر هستید؟»
نوجوانان: «سیزده نفر.»
غواص: «سیزده نفر؟ عالی است.»
نوجوانان: «بله، بله.»
پسری صورتش را پاک می‌کند و غواص می‌گوید: «ما می‌آییم. همه چیز روبراه است. خیلی‌ها دارند می‌آیند. خیلی‌ها. ما اولین گروه هستیم. مردم زیادی می‌آیند.»
نوجوانان: «امروز چند شنبه است؟»
غواص: «دوشنبه. اما یک هفته و یک دوشنبه. مدت ۱۰ روز است که شما در این غار هستید. شما خیلی قوی هستید. خیلی قوی. ما باز هم برمی‌گردیم.»
سپس غواصان چند عکس از این نوجوانان تهیه کرده و به آنها توصیه می‌کنند که تا جای امکان در بالاترین نقطه غار بایستند. غواصان به نواجوانان می‌گویند که فردا با غذا و دکتر و چیزهای دیگر برمی‌گردند.
یکی از نوجوانان می پرسد که چه زمانی می‌توانند به بیرون از غار بروند و غواص در پاسخ می گوید: «نه امروز، شما باید غواصی کنید.»
یکی از نوجوانان نیز از تیم نجات می‌پرسد که آیا می‌توانند وسیله‌ای برای روشنایی داشته باشند؟ پس از آن پسران به بالای صخره‌های درون غار می‌روند.

No votes yet.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 13 =