آیا غول اقتصادی ۶۵٠٠ ساله به پا می خیزد

اقتصادی

آیا غول اقتصادی ۶۵٠٠ ساله به پا می خیزد

بیراه نیست اگر بگوییم زمانی که ایرانی ها ریسندگی می کردند و لباس می دوختند خیلی ها در دنیا با برگ درختان خودشان را می پوشاندند، ولی متاسفانه فقط داشتن تاریخ ضامن موفقیت در این زمینه نیست.

No votes yet.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =